Pastes, arròs i cereals

Aquests són els productes agroalimentaris catalans dins de la categoria de pastes, arròs i cereals. Els cereals són els cultius que ocupen més superfície agrícola arreu del món. Es cultiven pel seu gra, que és ric en midó i que serveix, bàsicament, per a l’alimentació humana i animal, però també té diversos usos industrials. Existeixen divesos tipus de cereals: el blat, el blat de moro, l’arròs, l’ordi, la civada, el sègol, el mill, la melca i el fajol.