IGP

La indicació geogràfica protegida (IGP) és el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o un país, que posseeix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui essencialment ser atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les fases de producció, transformació o elaboració es duu a terme a la zona geogràfica definida.