Xarxa de Productes de la Terra - Diputació de Barcelona

La Xarxa Productes de la Terra és una agrupació voluntària de 12 ens locals d’àmbit supramunicipal impulsada per la Diputació de Barcelona (DIBA) l’any 2010 que agrupa més d’un miler d’empreses productores i elaboradores de productes alimentaris de qualitat de la demarcació de Barcelona. L’objectiu principal de la Xarxa és enfortir aquest teixit empresarial, per tal que les empreses siguin més competitives i sostenibles, i els territoris més atractius i de qualitat.

veure'n més