Avís legal

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

Aquest avís legal regula l’ús del lloc web http://www.gastroteca.cat/es/ (en endavant, LA WEB), del qual és titular Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (en endavant, el PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest avís legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal. L’usuari respondrà davant del PROPIETARI DE LA WEB, o davant de tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

El PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: Promotora d’Exportacions Catalanes, SA (en endavant, “GASTROTECA“).

El seu CIF és: A58241316.

El seu domicili social és: Doctor Roux, 80, 08017 Barcelona, Espanya.

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte, que detallem a continuació:

Telèfon: 935 524 820

Correu electrònic: info@gastroteca.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i el PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, el PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari. L’accés a determinats serveis són exclusius per als nostres col·legiats o personal laboral, als quals s’exigeix el registre previ i l’acceptació de les condicions d’ús. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet a utilitzar la web de conformitat amb la Llei i amb aquest avís legal, així com a la moral i als bons costums. A aquest efecte, l’usuari s’abstindrà d’utilitzar la pàgina amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del prestador.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals el PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure’n informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o comunicar públicament, transformar o modificar de qualsevol altra forma els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això estigui legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitats publicitàries i remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment, així com totes aquelles actuacions que constitueixin publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que es puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre el DOCUMENT DE SEGURETAT LOPD DE GASTROTECA més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El lloc web http://www.gastroteca.cat/es/, incloent a títol enunciatiu però no limitatiu la programació, edició, compilació i altres elements necessaris per al seu funcionament, els dissenys, logotips, textos, vídeos, fotografies i/o gràfics són propietat del prestador o, en cas que fos necessari, disposa de la llicència o autorització expressa per part dels autors. Tots els continguts del lloc web es troben degudament protegits per la normativa de propietat intel·lectual i industrial.

Independentment de la finalitat per la qual fossin destinats, la reproducció total o parcial, ús, distribució i comunicació pública requereixen l’autorització escrita prèvia per part del prestador. Qualsevol ús no autoritzat prèviament per part del prestador serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial de l’autor.

Els dissenys, logotips, textos i/o gràfics aliens al prestador i que puguin aparèixer en el lloc web, pertanyen als seus respectius propietaris, que són els responsables de qualsevol possible controvèrsia que es pogués esdevenir al respecte. En tot cas, el prestador compta amb l’autorització expressa i prèvia per part seva.

El prestador reconeix a favor dels seus titulars els corresponents drets de propietat industrial i intel·lectual, no implicant la menció o aparició en el lloc web, de l’existència de drets o cap responsabilitat del prestador sobre seu, com tampoc suport, patrocini o recomanació per part seva.

Per realitzar qualsevol tipus d’observació respecte a possibles incompliments dels drets de propietat intel·lectual o industrial, així com sobre qualsevol dels continguts del lloc web, pot fer-ho a través del correu electrònic indicat més amunt.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar-ne, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que es pugui entendre que l’ús o accés a la web atribueixi a l’usuari cap dret sobre seu.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre el PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la home page, o pàgina d’inici, del nostre lloc web. Així mateix, haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el PROPIETARI DE LA WEB, o d’incloure continguts il·lícits, contraris als bons costums i l’ordre públic.

Les persones o entitats que pretenguin realitzar o realitzin un o diversos hiperenllaç/os des de la pàgina web d’un altre portal d’Internet de la seva titularitat amb relació al lloc web www.gastroteca.cat de GASTROTECA s’hauran de sotmetre a les condicions següents:

– No es permet la reproducció total o parcial de cap dels serveis ni continguts del lloc web www.gastroteca.cat sense la prèvia autorització expressa de GASTROTECA.

– No s’establiran deep-links, enllaços IMG o d’imatge, ni frames amb el lloc web www.gastroteca.cat titularitat de GASTROTECA sense la seva prèvia autorització expressa.

– No s’establirà cap manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre el lloc web www.gastroteca.cat titularitat de GASTROTECA, ni sobre els seus serveis o continguts. Excepte aquells signes que formin part de l’hipervincle, la pàgina web en la qual s’estableixi no contindrà cap marca, nom comercial, rètol d’establiment, denominació, logotip, eslògan o altres signes distintius que pertanyin a GASTROTECA, excepte autorització expressa d’aquesta.

– L’establiment de l’hipervincle no implicarà l’existència de relacions entre GASTROTECA i el titular de la pàgina web o del portal des del qual es realitzi, ni el coneixement i acceptació de GASTROTECA dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web o portal.

GASTROTECA no serà responsable dels continguts o serveis posats a disposició del públic a la pàgina web o portal des del qual es realitzi l’hipervincle, ni de les informacions i manifestacions que incloguin.

El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base a aquests materials.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

El PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats o posats a disposició als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’hi ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i aquest avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web.

En particular, i a manera d’exemple, el PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, el  PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels enllaços que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. El PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita a aquests llocs, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. El PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

El PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat d’acord amb la normativa aplicable (RGPD i LOPDGDD) i amb l’estat de la tècnica. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic, li oferirem la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22, de la Llei 34/2002, de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

5. XARXES SOCIALS

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GASTROTECA, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament de les dades personals publicades en el seu perfil. L’usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia xarxa social, així com configurar el seu perfil per garantir la privacitat.

En relació amb els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, limitació en el tractament i portabilitat, que poden ser exercits en el domicili social de

GASTROTECA, situat a la Gran Via de les Corts Catalanes, 620, 08007 Barcelona, ​​Espanya, d’acord amb la LOPDGDD, s’han de tenir en compte els matisos següents:

GASTROTECA podrà realitzar les actuacions següents:

  • Accés a la informació pública del perfil.
  • Enviament de missatges a través dels canals de la xarxa social.
  • Actualitzacions de l’estat de la pàgina que es publicaran en el perfil de l’usuari.

L’usuari sempre pot controlar les seves connexions, eliminar els continguts que deixin d’interessar i restringir amb qui comparteix les seves connexions; per a això haurà d’accedir a la seva configuració de privacitat.

L’usuari, un cop unit a la pàgina de GASTROTECA, podrà publicar-hi comentaris, enllaços, imatges, fotografies o qualsevol altre tipus de contingut multimèdia suportat per la xarxa social. L’usuari, en tots els casos, ha de ser-ne el titular, gaudir dels drets d’autor i de propietat intel·lectual o comptar amb el consentiment dels tercers afectats. Es prohibeix expressament qualsevol publicació a la pàgina, ja siguin textos, gràfics, fotografies, vídeos, etc. que atemptin o siguin susceptibles d’atemptar contra la moral, l’ètica, el bon gust o el decòrum, ni que infringeixin, violin o conculquin els drets de propietat intel·lectual o industrial, el dret a la imatge o la Llei.

En aquests casos, GASTROTECA es reserva el dret a retirar immediatament el contingut, pot sol·licitar el bloqueig permanent de l’usuari i no és responsable dels continguts publicats lliurement pels usuaris.

L’usuari ha de tenir present que les seves publicacions seran conegudes pels altres usuaris, de manera que ell mateix és el principal responsable de la seva privacitat. Les imatges que es puguin publicar a la pàgina romandran a la xarxa social.

GASTROTECA es reserva la possibilitat de realitzar accions en què podran participar els usuaris units a la seva pàgina, complint sempre amb la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, d’11 de juliol, i de qualsevol altra norma que li sigui d’aplicació.

La xarxa social no avala, patrocina o administra, de cap manera, cap de les nostres accions, ni està associada a cap d’elles.

No es considerarà publicitat el fet de recomanar a altres usuaris la pàgina de GASTROTECA, perquè també ells estiguin informats de la seva activitat.

A continuació, detallem l’enllaç a la política de privacitat de les xarxes socials:

L’usuari podrà unir-se als grups o perfils que GASTROTECA té a les diferents xarxes socials, entre elles Facebook i Instagram. L’usuari que es faci seguidor d’algun d’aquests grups o perfils, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la xarxa social, accepta les condicions d’ús i la política de privacitat de la xarxa social corresponent.

GASTROTECA podrà tenir accés i tractar aquella informació de caràcter públic de l’usuari, en concret, el seu nom de contacte. Aquestes dades només seran usades dins de la pròpia xarxa social i no seran incorporades a cap fitxer, excepte que s’indiqui el contrari.

GASTROTECA no serà responsable de les opinions expressades pels usuaris a través de les referides xarxes socials i altres eines de participació que puguin crear-se, d’acord amb el que preveu la normativa d’aplicació.

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat a les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi el lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Barcelona (Espanya).

7. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. DRET D’EXCLUSIÓ

GASTROTECA es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incompleixin aquest avís legal, així com els termes i condicions d’aquest lloc web.

9. GENERALITATS

GASTROTECA perseguirà l’incompliment d’aquestes condicions, així com qualsevol utilització indeguda de la seva web, exercint totes les accions civils i penals que li puguin correspondre en dret.

10. MODIFICACIÓ D’AQUESTES CONDICIONS I DURADA

GASTROTECA podrà modificar en qualsevol moment les condicions aquí determinades (avís legal i termes i condicions), sent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

Segueix-nos!
This error message is only visible to WordPress admins
There has been a problem with your Instagram Feed.