DOP

La Denominació d'Origen Protegida (DOP) és el nom que identifica un producte originari d'un lloc determinat (una regió o excepcionalment un país), la qualitat o característiques del qual es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents i amb unes fases de producció, transformació i elaboració dutes a terme totalment a la zona geogràfica definida.