Producte agroalimentari català arròs DOP del Delta de l'Ebre

DOP Arròs del Delta de l’Ebre

El Delta de l'Ebre és la zona de Catalunya amb més tradició en la producció d'arrossos. Les seves característiques i els seus atributs sensorials i culinaris queden garantits i regulats en el marc de de la denominació d'Origen Protegida (DOP).

Pastes, arròs i cereals

El Delta de l’Ebre concentra la major part de la producció catalana d’arròs. La qualitat d’aquest arròs és deguda tant a les característiques edafològiques i climàtiques de la zona com a la seva salinitat i l’altura de la capa freàtica. D’una altra banda, presenta una integració òptima en aquest espai geogràfic i contribueix a la conservació dels ecosistemes naturals. Hi ha sis varietats autoritzades: Bahía, Bomba, Fonsa, Gleva, Montsianell, Sènia i Tebre. El conreu de l’arròs es realitza en sòls inundats. Els treballs d’adequació de les terres s’inicien entre els mesos de febrer i març; per l’abril té lloc la inundació dels camps –tasca que cal anar renovant constantment i amb molta cura per tal d’evitar canvis tèrmics–, seguida de la sembra. A continuació l’arròs inicia la seva germinació, el creixement i la maduració. Quan aquesta es completa, cap al setembre comença la collita llarga durant quatre o cinc setmanes. Un cop collit, l’arròs rep els tractaments necessaris per poder ser comercialitzat: l’assecatge, que consisteix a eliminar la humitat de l’arròs fins al 15 %; l’emmagatzematge, que té lloc en sitges o magatzems; la mòlta, que consisteix a eliminar les glumes i les cutícules del pericarpi per tal que l’arròs estigui totalment blanquejat; la neteja, moment en què se separen cossos estranys per aire o vibració; l’envasat; el control de qualitat; i l’etiquetatge.


Territori


Distintius

 • Inventari de Productes de la Terra
Gastroteca

Calendari de temporada

 • GEN
 • Feb
 • Mar
 • Abr
 • MAi
 • JUN
 • JUL
 • AGO
 • SET
 • OCT
 • nov
 • DEs

Informació complementària

El conreu d’arròs a Catalunya és molt antic i la presència en el delta es remunta a alguns segles enrera, però les primeres notícies que tenim sobre el conreu d’arròs a les Terres de l’Ebre daten del 1697 i fan referència a les propietats que els monjos de Benifassar tenien a la Carrova. L’impuls del conreu d’arròs al delta va produir-se gràcies a la construcció dels canals de reg, el 1860 al marge dret i el 1912 al marge esquerre del riu Ebre, que van permetre el sanejament de les terres de conreu en aquests anys i durant la primera meitat del segle XX, de manera que de les 1 500 ha que aquest conreu ocupava el 1860 va passar-se el 1975 a 16 000 ha. Aquesta tendència expansiva s’ha mantingut els darrers anys, sostinguda pel desenvolupament de la mecanització de les explotacions i la substitució de les tècniques de conreu, de la forma de planter i trasplantament pel sistema de sembra directa. Actualment, tot el procés de conreu d’arròs es troba pràcticament mecanitzat, excepte en algunes tasques complementàries. S’hi conreen avui dia 22 000 hectàrees i la producció supera ja els 120 milions de quilos.


Atributs i propietats nutricionals

L’arròs dipositat a les sitges s’elabora tot al llarg de l’any per ser envasat i comercialitzat. Únicament s’empren arrossos blancs de la categoria comercial Extra. L’envasament de l’arròs amb DOP ha de fer-se considerant la inclusió d’un únic tipus de varietat a cada envàs. Els envasos reglamentaris són de 250 g, 500 g, 1 kg, 2 kg i 5 kg, i han de presentar-se en capses o en bosses de plàstic per tal de garantir-ne la integritat. A l'etiqueta hi figura, a més del nom comercial i els esments que exigeix la legislació vigent, el nom i el logotip de la DOP Arròs del Delta de l'Ebre, així com el símbol comunitari de denominacions. Gran part de la producció s’adreça a mercats forans, però una bona part es queda a Catalunya, on es pot trobar tant en petites botigues com en supermercats i grans superfícies, de manera que es pot adquirir dins i fora de les Terres de l’Ebre. L’arròs del delta de l’Ebre és cada cop més apreciat a mesura que augmenta el reconeixement dels avantatges dels arrossos de qualitat, quant al sabor i la textura, entre la gent. La importància que té aquest producte en les activitats agràries s’ha vist també reflectida en la gastronomia, de manera que les comarques del delta han generat alguns plats propis basats en l’arròs, en particular l’arròs a banda, essent també tradicionals multitud de receptes, entre les quals destaquen les paelles i els arrossejats.