Producció ecològica

El Consell Català de la Producció Agrària Ecològica (CCPAE) és l’autoritat de control de Catalunya que té funció d'auditar i certificar els productes agroalimentaris ecològics de casa nostra.

veure'n més