IGP

La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) és el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o un país, que posseeix una qualitat determinada, una reputació o una altra característica que pugui ser essencialment atribuïda al seu origen geogràfic, i del qual com a mínim una de les fases de producció, transformació o elaboració es dugui a terme la zona geogràfica definida.