DOP

La Denominació d’Origen Protegida (DOP) és el nom que identifica un producte originari d’un lloc determinat, una regió o excepcionalment un país, la qualitat o les característiques del qual es deuen fonamentalment o exclusivament a un medi geogràfic particular, amb els factors naturals i humans inherents i del qual les fases de producció, transformació i elaboració es duguin a terme totalment a la zona geogràfica definida.

veure'n més