Producte de Collserola

La marca de garantia Producte de Collserola és un distintiu de productes agroalimentaris de qualitat, proximitat, garantia, territori, identitat i de temporada que estan produïts en l’àmbit territorial del Parc Natural. La seva promoció s’emmarca en el Pla Agropecuari del Parc Natural, que té per objectiu la recuperació dels usos i aprofitaments agrícoles i ramaders de la serra de manera compatible i sinèrgica amb la conservació i millora ambiental i paisatgística.