Noguerament Bo

Noguerament Bo és el distintiu dels produces agroalimentaris de la Noguera. Promociona i distingeix els productes agroalimentaris produïts o elaborats, transformats i envasats en l'àmbit territorial de la comarca de la Noguera, seguint les indicacions de qualitat, proximitat, sostenibilitat del Reglament del distintiu.