Productes dera Val d'Aran

La marca de garantia “Productes dera Val d’Aran” és una iniciativa dels productors artesanals de l’Aran impulsada pel Conselh Generau d’Aran, on es posa valor els productes alhora que es protegeix la seva identitat tot garantint al consumidor una qualitat diferenciada. “Productes dera Val d’Aran” compta actualment amb un total de 14 productors i 17 productes, entre ells els anditos, el civet, el bolh, el choriço, la langoissa seca i l’olha aranesa.