Criteris d’inclusió a la Gastroteca

CRITERIS D’INCLUSIÓ PER A PRODUCTORS 

S’inclouran a l’apartat d’On Comprar-Compra a Pagès de la Gastroteca els productors del sector agroalimentari que disposin del segell de Venda de Proximitat acreditat pel Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i que produeixin productes inclosos al catàleg i/o produïts a Catalunya.

S’inclouen a la Gastroteca:

 • Els productes que formen part de l’Inventari de Productes de la Terra catalogats pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya. 

CRITERIS D’INCLUSIÓ PER A ELABORADORS 

S’inclouran a l’apartat d’On Comprar-Compra a l’elaborador de la Gastroteca els elaboradors del sector agroalimentari que, a part de complir les condicions generals, elaborin productes inclosos al catàleg i/o produïts a Catalunya.

També hi formaran part les empreses que tinguin la designació d’empresa artesana alimentària i els elaboradors inclosos al Registre d’Artesania Alimentària de Catalunya.

Seran a la Gastroteca els elaboradors adherits a gremis com el GECAN (Gremi d’Elaboradors de Cervesa Artesana i Natural) o a associacions com ACREFA.

Integrem també els elaboradors que hagin obtingut el Segell Girona Excel·lent atorgat per la Diputació de Girona des de 2014 fins a l’actualitat.

CRITERIS D’INCLUSIÓ PER A ESTABLIMENTS AGROALIMENTARIS

S’inclouran a l’apartat d’On Comprar-Compra a l’establiment de la Gastroteca els establiments comercials, botigues, agrobotigues, distribuïdors alimentaris, cooperatives agràries, cooperatives de consum, comerços verds, mercats i productors que fan venda directa, així com empreses que fan venda de productes agroalimentaris per internet, sempre que, a part de les condicions generals, compleixin els requisits següents:

 • Com a mínim el 50% del total de referències dels productes agroalimentaris que tinguin a disposició per a la venda, estiguin produïts o elaborats a Catalunya.
 • Mantinguin una excel·lència en la presentació d’aquests productes a l’establiment.
 • Formin part de la Xarxa de Comerços Verds vetllant per una oferta de productes a granel, de proximitat, de comerç just, amb certificació ecològica, retornables, reutilitzables o que faciliten l’estalvi energètic, d’aigua o de residus.

La comissió tècnica de la Gastroteca podrà avaluar la inclusió d’aquells establiments que:

 • Tinguin a la venda productes que es considerin d’interès per la seva elaboració diferenciada i/o per altres atributs relacionats amb la seva producció. 
 • Tot i no complir cap dels requisits anteriors, tinguin a disposició per a la venda determinat/s producte/s inclosos al portal gastroteca.cat que, per raons de la seva producció altament diferenciada, per trobar-se a l’abast en una xarxa de distribució molt limitada i/o per altres atributs que la comissió tècnica de la Gastroteca consideri d’ interès suficient.

CRITERIS D’INCLUSIÓ PER A RESTAURANTS / CATERINGS / ALLOTJAMENTS

S’inclouran a l’apartat d’On Tastar de la Gastroteca els restaurants, caterings, allotjaments rurals, hotels i cases de menjar que, a part de les condicions generals, compleixin els següents criteris d’inclusió: 

 • Almenys un 35% dels productes utilitzats en l’elaboració de plats oferts siguin productes recollits en aquest portal, fent constar a la carta el nom, procedència i/o distintiu d’origen i qualitat d’aquests productes.
 • Almenys el 35 % dels vins i caves inclosos a la carta tinguin denominació d’origen catalana o estiguin produïts a Catalunya.
 • Un mínim del 35% dels plats oferts a la carta siguin propis de la cuina tradicional catalana, o bé interpretacions creatives d’aquesta cuina.
 • Pertanyin a col·lectius de cuina o associacions de restauradors i/o altres iniciatives relacionades amb la promoció del patrimoni agroalimentari i gastronòmic del territori.
 • Disposin d’un distintiu de qualitat agroalimentària.
 • Comptin amb productes de proximitat o de productors, elaboradors i establiments inclosos a la Gastroteca.
 • Ofereixin uns criteris mínims de qualitat en la presentació dels plats, les instal·lacions i el servei, que seran avaluats per la comissió tècnica de gastroteca.cat emparant-se en diferents fonts d’informació sectorial i/o territorial. 

CRITERIS D’INCLUSIÓ PER A RESTAURANTS I COMERÇOS AL MÓN

S’inclouran a l’apartat d’On Tastar-Al Món de la Gastroteca els restaurants, caterings, allotjaments, hotels i cases de menjar que, compleixin, com a mínim, un dels següents criteris d’inclusió: 

• Disposin de productes agroalimentaris catalans a la seva carta. Es valorarà especialment que siguin productes inclosos en aquest portal i que es faci constar a la carta el nom, procedència i/o distintiu d’origen i qualitat d’aquests productes.
• Disposin a la seva carta d’almenys 5 referències de vins i/o caves que tinguin denominació d’origen catalana o estiguin produïts a Catalunya.
• Disposin de, com a mínim, un plat tradicional català a la seva carta o bé d’alguna interpretació creativa de la nostra cuina.
• Pertanyin a col·lectius de cuina, associacions de restauradors o altres iniciatives relacionades amb la promoció del patrimoni agroalimentari i gastronòmic del territori català.
• Disposin de productes de productors, elaboradors i/o d’establiments inclosos a la Gastroteca.
• Ofereixin uns criteri mínims de qualitat en la presentació dels plats, les instal·lacions i el servei, que seran avaluats per la comissió tècnica amparant-se en diferents fonts d’informació sectorial i/o territorial.

A part, es valorarà especialment i s’inclourà a la seva fitxa informativa el fet que:
• Disposin d’un distintiu de qualitat agroalimentària o turística.

Per altra banda, s’inclouran a l’apartat d’On Comprar-Al Món de la Gastroteca els establiments agroalimentaris que compleixin, com a mínim, un dels següents criteris d’inclusió: 

• Que disposin de més de 10 referències a la venda de productes agroalimentaris que estiguin produïts o elaborats a Catalunya.

• Posin a la venda productes catalans gourmet que es considin d’interès per al mercat de destinació per la seva qualitat i/o per la seva denominació d’origen.

• Tinguin a disposició per a la venda d’algun dels productes inclosos al portal que destaqui per la seva producció altament diferenciada, per trobar-se a l’abast en una xarxa de distribució molt limitada i/o per altres atributs que la comissió tècnica de la Gastroteca consideri d’interès suficient.

• Disposin de productes de productors, elaboradors i/o d’establiments inclosos a la Gastroteca.

A part, es valorarà especialment i s’inclourà a la seva fitxa informativa que:

• Els productes estiguin presentats en un espai que identifiqui i ressalti el seu origen català.
• Els comerços presentin una oferta de productes a granel, de comerç just, amb certificació ecològica i que usen envasos retornables, reutilitzables o envasos que faciliten l’estalvi energètic, d’aigua o de residus.

Notes: 

-Aquests criteris estan subjectes a possibles modificacions i/o alteracions establertes per l’equip gestor de la Gastroteca.cat.

-El mateix equip es reserva el dret de donar de baixa del portal els productors / elaboradors / establiments / restaurants / caterings o allotjaments en cas d’incompliment dels corresponents criteris d’inclusió.

Segueix-nos!