Tria el teu perfil

PRODUCTOR/A
Un productor/a agroalimentari és aquell professional que obté directament, i a través del seu treball, les màteries primeres de la indústria agroalimentària. Si obté productes d’origen vegetal, l’anomenem agricultor/a, si els obté d’origen animal que viu a terra, ramader/a, i si prové del mar, pescador/a.

ELABORADOR/A
Es consideren elaboradors/es els professionals que transformen productes agroalimentaris i que desenvolupen els oficis regulats d’artesania alimentària que es divideixen en dos grups: vinculats al lloc de treball (elaboradors de melmelades i conserves de fruites, formatges i matons) i vinculats al lloc de venda (cansaladeria i xarcuteria, pastisseria, forn de pa, torrefactor de cafè, xurrer).

ESTABLIMENT AGROALIMENTARI
Punts de venda sedentaris de productes agroalimentaris on pot tenir lloc la manipulació i la transformació d’aliments, així com el seu emmagatzematge, amb la finalitat de lliurar-los al consumidor final. S’inclouen a aquesta definició els terminals de distribució, els centres de distribució dels supermercats i els punts de venda al públic a l’engròs. A la Gastroteca s’engloben dins d’aquesta categoria les botigues, agrobotigues, cooperatives agràries, cooperatives de consum, distribuïdors i parades de mercats.

RESTAURANT
Un restaurant és un comerç, la majoria de vegades públic, on es paga pel menjar i beguda, per ser consumida al mateix local (les noves fórmules de consum han ocasionat, però, que molts restaurants també preparin menjar per emportar i consumir a casa). Avui en dia existeix una gran varietat de modalitats de servir i tipologies de menjars. La paraula prové del francès “restaurant” amb el sentit que “restaura” el cos i l’esperit, en aquella època, vers el segle XVIII, s’hi solia oferir brou de carn calent.

CATERING
Es denomina catering el servei d’alimentació institucional o d’alimentació col·lectiva que proveeix una quantitat determinada d’aliments i begudes a col.lectius, ja sigui tant com a servei regular com puntual (en esdeveniments especials, celebracions o presentacions socials).

ALLOTJAMENT
Els establiments d’allotjament turístic (hotels, càmpings, turisme rural, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic) són aquells que, d’una manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada. Han d’exhibir les plaques identificatives de llur modalitat i, si escau, de llur categoria. Tenen la consideració d’establiments oberts al públic i són de lliure utilització per qualsevol persona d’acord amb les condicions establertes a la normativa vigent, a les normes del reglament d’ús o de règim interior, si existeixen, i, en tot cas, les regles de la bona convivència i d’higiene. Les persones titulars dels establiments poden desallotjar del seu establiment les persones que incompleixin les regles de la bona convivència i de la higiene, així com aquelles persones que pretenguin entrar o romandre en l’establiment amb finalitat diferent a la pròpia de l’allotjament.

Segueix-nos!