Allotjament

Els establiments d’allotjament turístic (hotels, càmpings, turisme rural, apartaments turístics i habitatges d’ús turístic) són aquells que, d’una manera habitual i amb caràcter professional, ofereixen als usuaris turístics, mitjançant preu, allotjament temporal que no constitueixi un canvi de residència per a la persona allotjada. Han d’exhibir les plaques identificatives de llur modalitat i, si escau, de llur categoria. Tenen la consideració d’establiments oberts al públic i són de lliure utilització per qualsevol persona d’acord amb les condicions establertes a la normativa vigent, a les normes del reglament d’ús o de règim interior, si existeixen, i, en tot cas, les regles de la bona convivència i d’higiene. Les persones titulars dels establiments poden desallotjar del seu establiment les persones que incompleixin les regles de la bona convivència i de la higiene, així com aquelles persones que pretenguin entrar o romandre en l’establiment amb finalitat diferent a la pròpia de l’allotjament.


Comparteix-ho