IGP Vedella dels Pirineus Catalans

Sota aquesta indicació geogràfica protegida s'hi inscriuen un conjunt d'explotacions de ramat boví, entre el qual hi prodomina la raça bruna del Pirineus, basades en formes d'explotació extensives i semiextensives.

Carn i embotits

La IGP Vedella dels Pirineus Catalans abasta la carn de vedella produïda en règim extensiu o semiextensiu als Pirineus, seguint uns criteris de criança preestablerts i procedent de les següents races rústiques: Bruna dels Pirineus (autòctona catalana), Aubrac o Gasconne, o bé de l’encreuament de mares d’aquestes races amb mascles de les races Charolaise, Limousine o Blonde d’Aquitaine. El resultat és una carn gustosa, tendra i amb un característic color que va del rosat al vermellós intens. El naixement dels vedells té lloc a l’aire lliure, en els prats de pastura de les mares. Els primers quatre mesos de vida corresponen a l’etapa de lactància, durant la qual l’alletament ha de ser sempre natural. Un cop deslletat el vedell, comença la fase de creixement i engreixament. L’alimentació en aquesta etapa està formada per farratges dessecats i una barreja equilibrada de cereals i lleguminoses triturats. Els animals es sacrifiquen entre els 8 i 12 mesos d’edat.


Territori


Distintius

 • Inventari de Productes de la Terra
Gastroteca

Calendari de temporada

 • GEN
 • Feb
 • Mar
 • Abr
 • MAi
 • JUN
 • JUL
 • AGO
 • SET
 • OCT
 • nov
 • DEs

Informació complementària

La producció bovina als Pirineus ha estat una de les bases de la ramaderia catalana. Els sistemes econòmics d’aquesta àrea s’han basat durant molts segles en la complementarietat entre la ramaderia i l’agricultura a través de la utilització selectiva dels espais. Les transformacions econòmiques de la primera meitat del segle XX, estimulades per la instal·lació d’empreses hidroelèctriques i pels processos d’industrialització generats en algunes comarques, van potenciar l’orientació de la ramaderia pirinenca cap a la carn de boví. El resultat va ser l’increment de l’especialització ramadera mitjançant la disminució dels conreus menys productius (cereals, vinyes) i la introducció de noves races bovines més aptes per a la producció de llet o de carn que per a les feines del camp, les quals s’incorporarien a un model d’explotació ramadera. En aquest marc, es va generalitzar una producció extensiva i semiextensiva orientada a l’obtenció de carn de qualitat basada la qual va culminar en la diferenciació d’aquesta sota la Indicació Geogràfica Protegida Vedella dels Pirineus Catalans. Es tracta de una IGP transfronterera ja que la seva zona de producció abasta la Catalunya nord (França).


Atributs i propietats nutricionals

Un cop sacrificada la vedella, es fa una classificació de les canals, les quals han de presentar un pes mínim de 160 kg. Els usos gastronòmics d’aquest producte corresponen als habitualment emprats amb la carn de vedella: preparacions a la planxa, guisats, etc. Cal remarcar que és un producte que atreu un consumidor coneixedor de les propietats diferenciades d’aquesta carn respecte d’altres produccions, derivades del seu maneig extensiu i la seva gran exigència quant al control sanitari.