Productes de la terra

Existeixen molts productes típics i tradicionals de la nostra terra que, sense que gaudeixin d'un distintiu d'origen o qualitat, s'elaboren a Catalunya i que és necessari mantenir i fomentar.L'Inventari de productes de la terra recull de manera exhaustiva aquest valuós patrimoni gastronòmic per tal de preservar-lo i revalorar-lo. És una relació dels productes agroalimentaris típics i tradicionals de les comarques catalanes, independentment que estiguin protegits o no per un distintiu referit a l’origen i la qualitat del producte. Actualment, l'Inventari està format per més de 260 productes de la terra de tot tipus, tant frescos com elaborats: carns, embotits, formatges, productes de pastisseria, etc.

Inventari de Productes de la Terra