Segells de qualitat agroalimentària: innovar i comunicar per vendre més i millor

  • Actualitat alimentària
  • Al món
  • Informació
  • Productes
  • Productors
  • Segells i marques
  • Barcelona
  • Girona
  • Lleida
  • Tarragona
Dimecres 02.06.2021

Autora: Carme Gasull

Què

Xarxa d’Aliments de Qualitat de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània

Aquest és un projecte nou, que neix amb la voluntat de crear un ecosistema innovador del sector agroalimentari a nivell euroregional que, d’una banda, faciliti el coneixement dels diferents actors que el conformen i, de l’altra, impulsi la transferència de coneixement i tecnologia generant l’emergència de noves col·laboracions i idees de projectes innovadors per donar resposta als reptes als que s’enfronta el sector.

Qui

Un consorci integrat per 3 entitats

El consorci que implementarà el projecte està conformat pel Clúster Biotecnològic i Biomèdic de les Illes Balears (BIOIB) que treballa amb els Consells Reguladors per obrir el seu àmbit d’acció cap al sector agroalimentari enfocat als aliments de qualitat; IRQUALIM, que reuneix tots els agents de l’agricultura i l’agroalimentació a la regió d’Occitània-Pirineus Méditerranée al voltant del desenvolupament i el suport de procediments oficials de qualitat i origen (DOP, IGP, Label Rouge, STG i agricultura ecològica); i de PRODECA que, coordinadament amb les associacions empresarials, entitats i organitzacions del sector agroalimentari de Catalunya, treballa en la comercialització i millora de la competitivitat dels productes locals.

On

A les regions de Balears, Catalunya i Occitània

Les tres regions integrants de l’Euroregió Pirineus-Mediterrània tenen una tradició important en la producció d’aliments de qualitat amb personalitat pròpia com són els olis, els vins, els embotits o els formatges.

Per assolir els objectius del projecte, que finalitza al 2022, les regions s’hauran de coordinar per estructurar les accions en dues fases diferenciades, amb un enfocament tant regional com euroregional, que tingui en compte les realitats particulars de cada territori i dels subsectors i actors que els integren.

Per saber-ne més

Fòrum Xarxa d’Aliments de Qualitat

Al mes de juny, PRODECA-DARP iniciava la primera fase del projecte amb una sessió de treball virtual adreçada als representants de les DOPs i les IGPs de Catalunya amb un títol revelador: ‘Segells de qualitat agroalimentària: innovar i comunicar per vendre més i millor’.

El director general d’Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, Carmel Mòdol, inaugurava una sessió que es va estructurar en dos blocs temàtics, en el primer del qual diferents experts van abordar els reptes i oportunitats d’innovació per als distintius d’origen i qualitat, en unes ponències de format breu i eminentment tècniques, amb l’objectiu de donar eines de coneixement pràctiques als assistents.

A tall de resum, Maurizio Crupi, investigador de les universitats d’Alacant i de Maastrich, va parlar de ‘L’estratègia: com innovar sense perdre la tradició’, analitzant els motius que porten a una IGP europea a modificar els seus plecs de condicions partint de l’anàlisi de prop de 60 DOPs i IGPs europees: mentre que aquelles que tendeixen per flexibilitzar-los fan una aposta per la innovació, les IGP que opten per unes regles més estrictes ho fan per enfortir el vincle amb la tradició.

Àlex Brossa, director del Clúster del Packaging va compartir l’estudi sobre les tendències de packaging en l’àmbit agroalimentari, identificant tres grans àmbits d’aplicació: el packaging sostenible, l’experiencial i el que es deriva del nou context en relació amb la COVID. Presentant exemples concrets, Brossa va desgranar cada d’aquestes macro-tendències a partir de conceptes com la reducció de plàstics, nous materials, servitització o seguretat alimentària (sostenibilitat); packaging intel·ligent, interactiu o transparència (experiencial); monodosis, delivery o ready to eat (packaging en un món COVID).

Per finalitzar aquest bloc, Marta Vallès, Fundadora de Vottun, start-up catalana especialitzada en tecnologia blockchain, va aprofundir sobre els beneficis i aplicacions per al sector agroalimentari d’una eina que apunta a canviar les dinàmiques del sector agroalimentari, incrementant l’eficiència de la cadena de valor i de subministrament. Desmitificant la creença que el blockchain està feta per a grans processos productius, Vallès va posar l’exemple d’Ous Montsoliu, empresa catalana que a través d’aquesta tecnologia garanteix la traçabilitat dels seus ous ecològics.

A la segona part, l’especialista en marca i comunicació i fundador de l’estudi de branding Verdelimón, Alex Torrens, va dirigir un taller didàctic amb els responsables i representants de les DOPs i IGPs assistents a la jornada. En aquest cas, Torrens va enfocar la dinàmica participativa en la construcció de la marca i el valor afegit per als productors i elaboradors: la seva presentació sobre la identitat, estratègia i plataforma de marca va precedir un debat sobre la percepció que tenen els consumidor sobre la marca de les DOPs i IGPs catalanes.

Ramon Sentmartí, director gerent de Prodeca, va cloure l’acte recollint les observacions dels assistents durant el taller participatiu i emplaçant al conjunt del sector agroalimentari català a seguir treballant per a l’òptim posicionament dels nostres productes.

Podreu veure les ponències del bloc d’Innovació al vídeo que trobareu a continuació:

Altres entrades