Compra directa al productor

Inicio>Compra directa al productor

logo compra a pagès

 

Compra a pagès és el nom del nou projecte que està engegant la Unitat de Comercialització Agroalimentària del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM), ens adscrit a la Direcció General de Comerç per a promoure els pagesos que venen directament els seus productes al consumidor final.

 

Aquesta informació es plasmarà en una guia en format paper que a partir de la tardor es podrà trobar a oficines de turisme, organismes locals i entitats del sector. També es publicarà en format digital a gastroteca.cat i serà accessible a través dels telèfons mòbils d'última generació.

 

En aquests moments ja s'ha realitzat el treball de camp per a recopilar la informació de les explotacions que apareixeran a la guia en paper. No obstant, tothom que estigui interessat en aparèixer a la versió on line i compleixi els requisits podran sol·licitar-ho a la Unitat de Comercialització Agroalimentària compraapages@gastroteca.cat o trucant al 93 551 54 57.

 

El requisits per a poder constar a la guia són:

 

  • Ser una explotació agrària domiciliada a Catalunya que vengui de manera regular (no esporàdica) productes de la pròpia explotació, siguin frescos o elaborats, directament al consumidor final, amb independència de la modalitat de comercialització adoptada: a la pròpia explotació, a fires i mercats, per Internet, etc. Això no exclou aquelles explotacions que alhora venguin una part de la seva producció per altres canals que no siguin la venda directa.

 

  • Pel que fa als productes elaborats, les matèries primeres principals han de provenir de la pròpia explotació i disposin dels corresponents permisos sanitaris.

 

  • I que el/la sol·licitant, en el cas de persona física sigui agricultor/ora professional titular d'una explotació agrària, i en el cas de persona jurídica disposi de la qualificació d'Explotació Agrària Prioritària (EAP). També podran incloure's les agrupacions, independentment de la seva forma jurídica, sempre i quan almenys el 50% dels seus socis siguin agricultors professionals o EAP i comercialitzin exclusivament productes de producció o producció i elaboració pròpia.

 

La particularitat d'una determinada explotació, per l'especificitat dels productes que produeixen i/o altres atributs que l'ens promotor d'aquesta guia estimi d'especial interès, podrà incloure's tot i no complir alguns dels requeriments apuntats, a excepció dels requeriments sanitaris.

 

L'edició d'aquesta guia s'emmarca en els objectius de reforçar el canal directe de comercialització agroalimentària, posar en valor els productes agroalimentaris locals i oferir un servei al col·lectiu cada cop més important de consumidors i professionals que, mogut per criteris de proximitat, consum responsable i sostenible, busca un accés més directe als aliments propers i de qualitat.

 

  • es temporada de
  • distintivo de calidad
  • cocina con
Red gastroteca.cat
  • Facebook
  • youtube
  • flickr
  • twitter
Mapa interactivo
 
Encuentre lo que busca en nuestro mapa.